Wat eraan vooraf ging…..
Al jaren loop ik met de droom rond om mijn liefde voor honden te gaan combineren met mijn passie in het werken met kinderen en jongeren. Maar hoe? Na veel lezen en informatie zoeken werd het steeds concreter. Onze lieve hond Tommie van toen 8 jaar oud wilde ik niet meer belasten op zijn oude dag. Tijdens het inlezen kwam ik erachter dat een Australian Labradoodle geschikt is voor het doel dat ik voor ogen heb vanwege hun zachte karakter. Ook verliezen zij geen haren waardoor ik ook met kinderen kan werken die eventueel allergisch zijn. Dus heb ik toen de keuze tinusgemaakt om me op de lijst te laten zetten voor een pup.

Toen kwam de zoektocht naar een fokker. Ik wilde een kleinschalige kennel waar de liefde voelbaar is en deze hebben we gevonden bij Labradoodle Playground in Born. In maart 2017 heb ik me op de lijst laten zetten en ik dacht dat we een jaar moesten wachten tot we hem of haar zouden krijgen….

Tot daar het verrassende mailtje kwam, zittend aan een zwembad in Griekenland, op 6 augustus 2017: er zijn zes pups geboren en zouden jullie nu al een pup willen? Ik was natuurlijk verkocht! 🙂

Oimg_1370efenen, oefenen, oefenen
Tinus is bij ons in huis en hij wordt behandeld als een huishond. Hij doet dus alles wat een hond binnen een gezin doet: spelen, wandelen, knuffelen, ondeugd uithalen en slapen. Vanaf het moment dat Tinus bij ons in huis woont ben ik Tinus aan het socialiseren zoals ik dat met een andere hond ook zou doen. Ik laat hem wennen aan de grote wereld, aan alle geluiden en aan onverwachte dingen. Ik neem hem ook met regelmaat mee naar mijn vaste baan op het Kempenhorst College. De leerlingen vinden hem helemaal leuk!  Ook ben ik met hem naar de puppycursus geweest en hebben we de basiscursus gedaan. Ik wil Tinus natuurlijk voor 300% vertrouwen en kunnen ‘lezen’. Momenteel doe ik iedere week de hondensport “Hoopers” met hem. We hebben hier samen veel plezier in en het verstevigt ook onze band. Hij vindt het geweldig om te ‘werken’ en daarna slaapt hij heerlijk om alle indrukken weer te verwerken.

Opleiding
Het inzetten van een hond in het werk noemen ze met een mooi woord “Animal Assisted Intervention.” Ik heb in het najaar van 2018 een zesdaagse training gedaan bij de AAI Academie Kwispelkracht waarin ik in drie modules veel geleerd heb hoe ik Tinus op een veilige manier kan inzetten. Tinus is toen ook bekeken door een gedragsdeskundige. In oktober 2019 heb ik een driedaagse cursus afgerond bij Pets4Care waarin ik heb geleerd hoe ik Tinus in kan zetten bij een ervaringsgerichte weerbaarheidstraining.

Coach hond20190327_082554000_ios
Bij sommige trajecten in mijn praktijk zet ik Tinus dus in. Het kan soms al zijn dat hij ‘gewoon’ aanwezig is en erbij is. De aanwezigheid van een hond zorgt vaak al snel voor lachende kinderen en ouders. Ik kies er soms ook voor om een rondje te gaan wandelen om op die manier met een kind of jongere in gesprek te komen.

Er zijn ook momenten dat ik Tinus heel bewust in zet om een kind of jongere te laten ervaren wat het effect is van zijn of haar eigen gedrag. Door oefeningen met de hond leren ze meer over zichzelf. Door deze bewustwording te gebruiken en uit te bouwen werken we samen aan het vooraf gestelde doel.

VIDA (ervaringsgerichte weerbaarheidstraining)
Heeft uw zoon of dochter moeite om voor zichzelf op te komen? Mag hij of zij wat meer ruimte innemen? Of is er juist regelmatig sprake van conflicten met andere kinderen? In al deze gevallen is VIDA een goede training. VIDA is een ervaringsgerichte weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 16 jaar waarbij Tinus wordt ingezet als co-therapeut. Deze training kan ik zowel individueel als in groepsverband aanbieden.

De training is gebaseerd op de theorie en leerprincipes uit de haptonomie en Rots & Watertraining. Het natuurlijke gedrag van Tinus speelt in deze vorm van begeleiding een centrale rol. Ik geef een kind of jongere opdrachten of oefeningen en hij of zij voert deze samen met Tinus uit. Het natuurlijk gedrag van Tinus spiegelt het gedrag van het kind.

Aan bod komen:
*Veiligheid, dit vormt de basis voor het vertrouwen in jezelf of anderen. De mate van veiligheid die men in zichzelf en anderen heeft, bepaalt de mate waarin je naar “buiten” treedt, tot exploratie kan komen.
*Eigenheid, naar buiten treden en weten wat wel en niet bij je past en dit kenbaar kunnen maken.
*Verbondenheid, anderen betrekken in je leefwereld, het aangaan van relaties. Het uiting kunnen geven aan gevoelens en verlangens.
*Zelfstandigheid, naar eigen inzicht beslissingen nemen op basis van verschillende keuzemogelijkheden en daarvoor persoonlijke verantwoordelijkheid durven dragen (uiteraard leeftijdsafhankelijk).
*Grenzen, van jezelf en naar anderen en ruimte (durven) innemen.

Vida kan hulp bieden bij de volgende thema’s: concentratiemoeilijkheden, overactiviteit, angsten, faalangst, geringe weerbaarheid, onverklaarbaar lichamelijke klachten, gedragsproblemen, verwerkingsproblematiek, ondersteuning bij ontwikkelingsproblemen zoals autisme (ASS) en ADHD, hechtingsproblematiek of opvoedingsvragen.

Thema’s
Bij onderstaande thema’s kan Tinus in meer of mindere mate een rol spelen:

  • Faalangst
  • Vaste mindset / groeimindset
  • Lichaamstaal / Lichaamshouding
  • Zelfvertrouwen
  • Grenzen aangeven
  • Doorzettingsvermogen
  • Frustratietolerantie
  • Lichaamsbewustzijn

Het allermooiste van Tinus (en alle andere honden) is dat hij altijd eerlijk is in zijn reactie, hij be- of veroordeelt niet!

De aanwezigheid van Tinus gaat altijd in overleg met het kind/jongere en de ouders.

p1060656