Elke leerling heeft talent om te kunnen leren. Ieder op zijn/haar eigen manier.Gecerificeerd-Jeugd-breincoach-2023
Als Jeugd Breincoach kijk ik, samen met de ouders, leerkracht en het kind, wat hij/zij nodig heeft. Uit onderzoek is gebleken dat de executieve functies bij niet alle kinderen goed ontwikkeld zijn. Executieve functies zijn de processen die ervoor zorgen dat activiteiten gepland en uitgevoerd kunnen worden. Het zijn functies in onze hersenen die voor ons bepaalde dingen regelen. Ze helpen ons bij het behalen van een gesteld doel.

Dit zijn bijvoorbeeld:

  • impulsbeheersing (leren nadenken voor je een beslissing neemt)
  • concentratie (zaken kunnen onthouden, je aandacht kunnen vasthouden en verdelen)
  • flexibel zijn (met tegenslag om kunnen gaan)
  • stellen van prioriteiten (plannen, structureren en organiseren)
  • een positief zelfbeeld hebben
  • gemotiveerd zijn

Als Jeugd Breincoach ben ik opgeleid om samen met u en uw kind te onderzoeken wat uw kind nodig heeft om tot een optimale persoonlijke ontwikkeling en leerprestaties te komen. Hierbij wordt gekeken naar belemmerende factoren, maar vooral ook naar de mogelijkheden die uw kind heeft. Als Jeugd Breincoach ben ik bekend met- en ervaren in de begeleiding van jeugd tussen 6 – 18 jaar met concentratieproblemen, ASS, AD(H)D, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie en leerlingen die door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het leren. Denk hierbij aan leerlingen met faalangst of leerlingen met een bijzondere thuissituatie.

EVO-model-vrijstaandNadat duidelijk is waar de leerproblemen vandaan komen zal ik een begeleidingsplan opstellen. Dit plan bevat een duidelijke lijn in de begeleiding vanuit de Jeugd Breincoach en een overzicht met huiswerkopdrachten. Dit zijn korte oefeningen van 1 tot 5 minuten per dag. Oudergesprekken kunnen onderdeel van het begeleidingsplan zijn. In overleg worden deze gesprekken in gepland.
Ik werk volgens het EVO model. EVO staat voor Executieve Vaardigheden in het Onderwijs.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Jeugd Breincoach.


Ik hoop, samen met u, te bereiken dat uw kind weer plezier krijgt in het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit!