Sterk naar de BRUGKLAS! training

De overstap van de basisschool naar de middelbare school kan best spannend zijn. Er veranderen allerlei dingen: nieuwe vrienden, nieuw gebouw, elk uur een ander docent etc.

In de “Sterk naar de BRUGKLAS!’ training wordt de leerling uit groep 8 op deze overstap voorbereid. Hierdoor wordt de start op de middelbare school makkelijker, want een goed begin is het halve werk!

De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van 1.5 uur en bevat de volgende thema’s:

Informatie: Wat gaat er gebeuren? Wie kom je tegen?
Wat weet je al van de middelbare school?
Gevoelens: Hoe ga je om met de spanning voor de start in de brugklas?
Denken: Hoe gaat ‘sterker denken’ jou helpen?
Vaardigheden: Hoe maak je vrienden? Hoe ga je om met lastig gedrag?
Leren leren: Hoe kun jij je concentreren? Hoe ga je om met plannen?

De eerste vier bijeenkomsten zijn aan het einde van het schooljaar in groep 8. De vijfde bijeenkomst is in het nieuwe schooljaar als alle deelnemers een aantal weken op de middelbare school zijn gestart. De kinderen kunnen dan van elkaar horen hoe de overgang is gegaan en dan zal het thema ‘leren leren’ centraal staan.

De training kost € 225,- (inclusief materialen)
De groep bestaat uit maximaal 6 kinderen en wordt gegeven in De Bibliotheek Berkel-Enschot.

Deze training is zelf ontwikkeld en tot stand gekomen in samenwerking met Kindertherapie Valkenswaard, Forza Ragazzi.

Indien gewenst kan de training individueel aangeboden worden.
Scholen kunnen mij benaderen om de training voor een aantal leerlingen (of voor een klas) op locatie te verzorgen.

Voor informatie of aanmelden, klik hier.

Sociale vaardigheidstraining, voor kinderen tussen 8 en 12 jaarKinderen springen foto roze

EigenWijzer leert uw kind middels een sociale vaardigheidstraining hoe hij of zij zichzelf het beste kan gedragen in verschillende situaties, bijvoorbeeld:
• Wat kun je zeggen als je niet mee mag doen?
• Wat kun je doen als anderen iets doen wat je niet leuk vindt?
• Hoe ga je bij een groepje staan?
• Hoe zeg je duidelijk ‘nee’ als je iets niet wilt?

De training is bedoeld voor:
• Kinderen die gepest worden of zelf pesten
• Kinderen die moeite hebben met het aangaan van contact
• Kinderen die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen of juist dominant zijn
• Kinderen die geen aansluiting kunnen vinden
• Kinderen die zichzelf terugtrekken

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. In deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het krijgen en geven van complimenten, uiten van gevoelens, verschil tussen pesten en plagen, manieren van reageren, het voeren van een gesprekje, vragen of je mee mag doen, opkomen voor jezelf, reageren op een vervelende situatie en omgaan met kritiek. Ook komt het leren van een goede houding, het maken van oogcontact en een duidelijk stemvolume aan bod in deze training.

De training kost € 295,- (inclusief intake, materialen, evaluatiegesprek)
De groep bestaat uit maximaal 6 kinderen.

Indien gewenst kan de training individueel aangeboden worden.
Scholen kunnen mij benaderen om de training voor een aantal leerlingen op locatie te verzorgen.

Voor informatie of aanmelden, klik hier.

VIDA (ervaringsgerichte weerbaarheidstraining met hond Tinus)

Heeft uw zoon of dochter moeite om voor zichzelf op te komen? Mag hij of zij wat meer ruimte innemen? Of is er juist regelmatig sprake van conflicten met andere kinderen? In al deze gevallen is VIDA een goede training. VIDA is een ervaringsgerichte weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 16 jaar waarbij mijn hond Tinus wordt ingezet als co-therapeut. Deze training kan ik zowel individueel als in groepsverband aanbieden.

De training is gebaseerd op de theorie en leerprincipes uit de haptonomie en Rots & Watertraining. Het natuurlijke gedrag van Tinus speelt in deze vorm van begeleiding een centrale rol. Ik geef een kind of jongere opdrachten of oefeningen en hij of zij voert deze samen met Tinus uit. Het natuurlijk gedrag van Tinus spiegelt het gedrag van het kind.

Aan bod komen:
*Veiligheid, dit vormt de basis voor het vertrouwen in jezelf of anderen. De mate van veiligheid die men in zichzelf en anderen heeft, bepaalt de mate waarin je naar “buiten” treedt, tot exploratie kan komen.
*Eigenheid, naar buiten treden en weten wat wel en niet bij je past en dit kenbaar kunnen maken.
*Verbondenheid, anderen betrekken in je leefwereld, het aangaan van relaties. Het uiting kunnen geven aan gevoelens en verlangens.
*Zelfstandigheid, naar eigen inzicht beslissingen nemen op basis van verschillende keuzemogelijkheden en daarvoor persoonlijke verantwoordelijkheid durven dragen (uiteraard leeftijdsafhankelijk).
*Grenzen, van jezelf en naar anderen. Ruimte (durven) innemen.

Vida kan hulp bieden bij de volgende thema’s: concentratiemoeilijkheden, overactiviteit, angsten, faalangst, geringe weerbaarheid, onverklaarbaar lichamelijke klachten, gedragsproblemen, verwerkingsproblematiek, ondersteuning bij ontwikkelingsproblemen zoals autisme (ASS) en ADHD, hechtingsproblematiek of opvoedingsvragen.

Faalangstreductie training, voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar

EigenWijzer helpt kinderen tussen de 8 en 12 jaar op een speelse manier om te gaan met hun faalangst. Van alle kinderen op de basisschool heeft 10% tot 13% last van faalangst. Dit kan zich op allerlei manieren uiten.

Uw kind kan last hebben van:
• Hoofdpijn
• Buikpijn
• Misselijkheid
• Zweten
• Zich ongelukkig voelen
• Onzekerheid
• Moeite om vrienden te maken of te houden

In een ontspannen sfeer wordt in 4 bijeenkomsten van 1.5 uur door allerlei speelse opdrachten gewerkt aan het verminderen van faalangst. In deze groepstraining leren kinderen zich lichamelijk beter te ontspannen in situaties van stress, te bedenken wat ze kunnen doen als ze een probleem ervaren, sombere of angstige gedachten te veranderen in helpende gedachten, andere kinderen of volwassenen om hulp te vragen en positiever naar zichzelf kijken

De training kost € 195,- (inclusief intake, materialen, evaluatiegesprek)
De groep bestaat uit maximaal 6 kinderen.

Indien gewenst kan de training individueel aangeboden worden.
Scholen kunnen mij benaderen om de training voor een aantal leerlingen op locatie te verzorgen.

De training start bij voldoende aanmeldingen.
Voor informatie of aanmelden, klik hier.

Faalangstreductie training, voor kinderen uit klas 1 t/m 3 (VO)
EigenWijzer helpt kinderen uit de eerste tot en met de derde klas om te gaan met hun faalangst.

Faalangst kan zich op allerlei manieren uiten. Uw zoon of dochter kan last hebben van:
• Hoofdpijn
• Buikpijn
• Misselijkheid
• Zweten
• Zich ongelukkig voelen
• Onzekerheid
• Moeite om vrienden te maken of te houden

In een ontspannen sfeer wordt in 4 bijeenkomsten van 1.5 uur door allerlei opdrachten gewerkt aan het verminderen van faalangst. In deze groepstraining leren de jongeren zich lichamelijk beter te ontspannen in situaties van stress, te bedenken wat ze kunnen doen als ze een probleem ervaren, sombere of angstige gedachten te veranderen in helpende gedachten, andere jongeren of volwassenen om hulp te vragen en positiever naar zichzelf kijken

De training kost € 195,- (inclusief intake, materialen, evaluatiegesprek)
De groep bestaat uit maximaal 6 jongeren.

Indien gewenst kan de training individueel aangeboden worden.
Scholen kunnen mij benaderen om de training voor een aantal leerlingen op locatie te verzorgen.

De training start bij voldoende aanmeldingen.
Voor informatie of aanmelden, klik hier.


Bij een aantal zorgverzekeringen, afhankelijk van de polis, wordt de training vanuit het aanvullend pakket vergoed. Informeer hierover bij uw zorgverzekering.