KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding
Aanvankelijk stonden de letters voor Kinderen In een Echtscheiding Situatie. Omdat niet alle ouders getrouwd zijn en wel uit elkaar gaan als partners is de benaming aangepast naar Kinderen In Een Scheiding. KIES is een groepsprogramma van 8 bijeenkomsten waar kinderen kunnen vertellen, delen en leren beter om te gaan met de scheiding. Dat kan vlak na een scheiding zijn, maar ook pas veel later.
Sinds februari 2019 ben ik een gecertificeerde KIES coach.

KIES voor uw kind
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders, het overkomt ze. Kinderen reageren op hun eigen manier op veranderingen. Het ene kind laat gevoelens zien van verdriet en boosheid en een ander kind gaat stil door. De scheiding betekent voor alle kinderen het verlies van hun gezin. Daar moeten kinderen aan wennen en mee leren omgaan.

Kinderen houden bij een scheiding vaak hun diepste gevoelens bij zichzelf. Vertellen over de scheiding kunnen ze voelen als verraad. KIES geeft kinderen een eigen ruimte en een plek om in een veilige omgeving, zelf en/of samen met andere kinderen, stil te staan bij hun verhaal, hun vragen, hun zorgen en hun eigen beste oplossingen. Door te ervaren dat ze niet de enige zijn met vergelijkbare gevoelens, vragen, zorgen en ideeën, voelen kinderen zich gezien en gehoord.

Inhoud KIES
KIES is geen therapie, het is coaching van kinderen. Het maakt ze sterker. Wanneer er zaken spelen die een kind belemmeren om een gezonde ontwikkeling door te kunnen maken, koppelen we dit tijdig terug.

De spel-/praatgroep KIES wordt altijd gegeven door twee gecertificeerde KIES coaches. De groep bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1 uur, voor maximaal 10 kinderen. Bij KIES wordt gewerkt met groepswerkvormen, zoals spel en creatieve werkvormen.

De kinderen en jongeren doorlopen het proces van de scheiding: hoe was het eerst, heb je daar nog herinneringen aan – hoe is het nu, wat maak je mee, wat is moeilijk en fijn voor je – hoe zie je de toekomst, wat heb jij nog nodig. Ze leren hun eigen situatie door middel van werkvormen, handreikingen en tips beter te begrijpen en meer grip te krijgen op hun gevoelens en gedrag en de best haalbare keuzes te maken. De kinderen en jongeren leren (nog) beter te communiceren met hun ouders en met de loyaliteit naar hun ouders om te gaan.

Voor nog meer informatie zie www.kiesvoorhetkind.nl

Interesse? Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op via info@praktijkeigenwijzer.nl of via 06-11151057.

Scholen of andere instanties kunnen mij benaderen om op locatie een KIES groep te verzorgen.  

foto-website