kinderenAls kindercoach bied ik geen kant en klare oplossingen. Ik ga ervan uit dat kinderen (onbewust) weten waar het antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in hen zelf!

Ik probeer te helpen om deze antwoorden te vinden. Samen ontdekken, leren en ontwikkelen zodat het kind beter in zijn of haar vel komt te zitten. Ik bied ondersteuning bij nieuw te leren vaardigheden en creëer nieuwe inzichten. Door met verschillende vormen van spel bezig te zijn, te praten, te luisteren, te kijken en te voelen, ontdekt uw kind welke kwaliteiten het heeft en hoe hij of zij deze kan inzetten.

 

Onderwerpen waar ik kinderen mee kan helpen zijn:

 • Weerbaarheid (beter voor jezelf opkomen)
 • Sociale vaardigheden (laten zien wie je bent, contact maken, vrienden leren maken)
 • Faalangst (leren omgaan met angsten)
 • Zelfvertrouwen (leren blij te zijn met wie je bent, weten wat je kan)
 • Omgaan met boosheid (grip krijgen op je gevoelens en deze laten zien)
 • Mindset (leren denken als Growie – groeimindset – in plaats van Fixie – vaste mindset)
 • Vage buik- en/of hoofdpijnklachten
 • Slapeloosheid
 • Pesten (gepest worden of zelf pesten)
 • Piekeren
 • Omgaan met de scheiding van je ouders
 • Verdriet en rouwverwerking
 • Somberheid
 • Overgang naar de brugklas

Het kan zijn dat ik tijdens mijn traject mijn coach-hond Tinus in zet om aan de vooraf gestelde doelen te werken. Dit gaat altijd in overleg met het kind en de ouders.

Daarnaast kan ik psycho-educatie geven aan kinderen met AD(H)D of autisme.
Psycho-educatie is een belangrijk onderdeel van de behandeling van kinderen met ADHD of autisme. Door middel van psycho-educatie vergroten de kinderen hun kennis en krijgen daarmee inzicht in hun mogelijkheden en beperkingen. Ook krijgen de kinderen alternatieven aangeboden voor hun gedrag.De begeleiding is laagdrempelig en kortdurend van aard. Een verwijzing is dan ook niet nodig.

Als u als ouder zelf hulp, tips en/of adviezen wilt omtrent de omgang met uw kind, dan coach ik u graag en eventueel ook de rest van het gezin. Kijk dan onder het kopje opvoeders.

Heeft u interesse in een groepstraining voor uw kind? Kijk dan onder het kopje groepstrainingen.