EigenWijzer kan benaderd worden door peuterspeelzalen, kinderdagverblijven,13598426_m
gastouders, basisscholen en middelbare scholen.

Voorlichting / informatiebijeenkomsten
EigenWijzer biedt informatiebijeenkomsten en workshops aan over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de opvoeding van kinderen en jongeren en/of hun ontwikkeling. De bijeenkomsten zijn interactief van aard. De bijeenkomsten zijn volledig op maat gemaakt.

Voorbeelden van thema’s zijn:
• Sociale media
• Pesten
• Ontwikkeling van de peuter
• Samen spelen, samen delen
• Weerbaarheid

Video Interactie Begeleiding (VIB)
In 2010 heb ik mijn certificaat gehaald bij Fontys Hogeschool Eindhoven zodat ik Video Interactie Begeleiding (VIB) kan verzorgen op kinderdagverblijven, speelzalen en scholen. VIB is een kortdurende en effectieve vorm van begeleiding die ondersteunt bij het herstellen en/of verbeteren van de communicatie. Video Interactie Begeleiding kan in een klas of groep worden ingezet om leidsters, leerkrachten of docenten te ondersteunen als de communicatie met een individuele leerling moeilijk verloopt. Daarnaast kan ook het functioneren van een groep aanleiding zijn voor VIB.

VIB is een vorm van coaching die op een positieve en concrete manier uitgaat van de ontwikkelingsmogelijkheden van zowel de leerkracht, docent, leidster en van het kind. De begeleiding bestaat uit een aantal video-opnamen van een activiteit. Ik kijk vervolgens samen met de leidster, leerkracht of docent delen van de fragmenten uit de video-opname terug. Soms zijn de signalen die kinderen of leerkrachten geven zo klein of verloopt de communicatie zo snel, dat ze zonder stilstaand beeld van de video niet te zien zijn. Via VIB leert men hoe de communicatie (interactie) met individuele kinderen of de groep verbetert kan worden. Het gaat dan om de verbale en non-verbale communicatie. VIB gaat uit van de kracht van de professional en helpt die kracht uit te bouwen. Het accent ligt op het versterken van datgene wat goed gaat. De succeservaringen worden gebruikt om de minder geslaagde momenten te verduidelijken en te verbeteren. VIB vergroot het inzicht van de professional en stelt hen in staat beter te reageren op het gedrag van de kinderen en de initiatieven die kinderen nemen. VIB draagt bij aan de professionaliteit van de medewerkers en het welbevinden van de kinderen.

Groepstrainingen op locatie
De trainingen vermeld onder het kopje groepstrainingen kunnen ook op locatie worden verzorgd op uw school.

Opvoedcursussen op locatie
De oudercursussen vermeld onder het kopje opvoedcursussen kunnen ook op locatie worden verzorgd op uw school, kinderdagverblijf of speelzaal.