Mijn naam is Jorieke van der Westen. Na het behalen van mijn HAVO diploma heb ik de opleiding tot basisschoolleerkracht afgerond (PABO). Tijdens deze opleiding kwam ik tot het inzicht dat kinderen die om welke reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben, mijn aandacht trekken. Door gericht met een kind, één op één of in kleine groepjes, te werken laat dat hen groeien. Dat geeft me nog steeds veel energie! Ik ben dan ook na de PABO nog de opleiding Pedagogiek gaan volgen en heb deze cum laude afgerond.

Ik heb bijna zestien jaar met veel plezier in de omgeving van Eindhoven gewerkt. Ik begeleidde daar kinderen, jongeren en ouders bij allerlei vragen die in een gezin kunnen leven. Ook ben ik werkzaam geweest op het Kempenhorst College in Oirschot waar ik jongeren begeleidde die sociaal emotioneel wat minder lekker in hun vel zitten. Vanaf februari 2023 werk ik met veel plezier bij Stichting Tangent als ‘Begeleider Passend Onderwijs’. Ik denk mee met intern begeleiders, leerkrachten, directeuren hoe kinderen zo dicht mogelijk in hun eigen omgeving onderwijs kunnen blijven volgen. Hierbij heb ik ook veel contact met ouders en kinderen. De afgelopen jaren heb ik dus veel praktijkervaring op gedaan.jorieke-vd-westen-april-2019-kleur

Al jaren liep ik met het idee rond om een eigen praktijk te gaan starten, naast mijn vaste baan. In september 2014 heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Doordat er steeds meer jongeren op mijn pad kwamen, ben ik meer verdieping gaan zoeken in deze leeftijd. In juni 2016 heb ik de eenjarige Post-HBO opleiding tot pubercoach bij BGL & Partners succesvol afgerond. Momenteel volg ik nog geregeld trainingen en cursussen om nieuwe kennis, inzichten en ideeën op te doen. Ik blijf graag in ontwikkeling!

Door mijn enthousiasme, betrokkenheid en vakkennis kan ik kinderen en ouders helpen hun hulpvraag mee op te lossen, of ermee om te leren gaan. Mijn doel is om een korte periode met een kind of ouder mee te lopen, en dat deze zich bij afsluiting weer krachtig en happy voelt.
De sleutelbegrippen die voor mij hierbij van belang zijn: scheppen van veiligheid, geven van vertrouwen en het inzetten van humor.