Aanmelding
Een hulpvraag kan ontstaan 30406940_mvia het kind, de opvoeders en/of de leerkracht of docent. Na overleg kan besloten worden om een kindercoach of pubercoach in te schakelen voor het kind. Daarnaast kunt u als opvoeder ondersteuning vragen voor uw eigen situatie. U kunt altijd vrijblijvend telefonisch of per mail contact zoeken als u twijfelt of ik iets voor u of uw kind kan betekenen.

Aanmelding verloopt via ouders, opvoeders, school of kinderdagverblijf. Jongeren tot en met 16 jaar hebben van ouders schriftelijk toestemming nodig. Vanaf 17 jaar kunnen jongeren zich zelfstandig aanmelden.

Intakegesprek
Ik start met een oriënterende fase: een intakegesprek. Hierin bespreken we samen de situatie en wat iedereen wil veranderen of leren. Aan het einde van het intakegesprek hebben we een concrete hulpvraag geformuleerd. Afhankelijk van de situatie en de wens van de opvoeders is het kind hierbij aanwezig.

Coac20190825_123041000_ioshing traject
Na het intakegesprek gaan we met elkaar gericht aan de slag en op zoek naar de beste oplossing voor uw situatie. De sessies met uw kind duren ongeveer een uur. Hoeveel sessies er in totaal nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag en van het verloop van de sessies. In de meeste gevallen zijn het 5 tot 8 sessies. De plaats van de gesprekken zullen we in overleg bepalen.

EigenWijzer stelt zich ten doel praktisch, vlot en doelmatig hulp te bieden met respect voor de eigenheid van ieder kind en het gezin. Ik ga niet zo zeer op zoek naar de oorzaken van een probleem. Wel kijk ik samen met uw kind of puber welke mogelijkheden, talenten en kwaliteiten het heeft om sterker in zijn schoenen te staan. Zodat hij beter om kan gaan met een bepaalde situatie.

Dat geldt ook als u als opvoeder ondersteuning wilt. Ik stel geen diagnoses en uw kind krijgt geen etiket opgeplakt. Indien nodig werk ik samen met andere hulpverleners en organisaties die eventueel al betrokken zijn bij uw kind of gezin.

Kinderen en jongeren ervaren vaak de begeleiding als ‘gezellig kletsen’. Tijdens mijn begeleiding maak ik gebruik van allerlei spelvormen en methodieken.

Evaluatiegesprek/eindgesprek
Tijdens het coaching traject zal ik, samen met uw kind, bij halen en brengen kort vertellen wat we gedaan hebben. Na drie of vier sessies volgt er een evaluatiegesprek met ouders, en eventueel kind. Dit kan een tussentijds- of een eindgesprek zijn. Tijdens dit gesprek delen we ervaringen en spreken we af hoe we de komende periode verder gaan of dat we richting afronding gaan.

Klik hier voor mijn tarieven.